Μάθετε Ρωσικά!

 
Изучайте русский язык!
Μάθετε ρωσικά!
 
Εκπαιδευτικό Ταχύρυθμο Σεμινάριο 40 ωρών με θέμα:
"ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».
 
Έναρξη Σεμιναρίου: Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016
Περιορισμένος αριθμός θέσεων .
Δηλώσεις έως Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016.