Μάθετε Ρωσικά!

Изучайте русский язык!
Μάθετε ρωσικά!
 
Εκπαιδευτικό Ταχύρυθμο Σεμινάριο 40 ωρών με θέμα:
"ΡΩΣΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».
 
Έναρξη Σεμιναρίου: Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
Περιορισμένος αριθμός θέσεων .
Δηλώσεις έως Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016.