Με βασικό γνώμονα και ανταποκρινόμενοι στα μηνύματα των καιρών και στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης στη Κρήτη το Εκπαιδευτικό Κέντρο «Γνωσοtopia» έχει δημιουργηθεί για να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των σπουδαστών του.

Το ολοκαίνουριο Κέντρο είναι η νέα πρόταση στην Ελληνική αγορά και ιδιαίτερα στην Κρήτη όπου και εδρεύει παρέχοντας στους σπουδαστές του ποικίλες παροχές και υπηρεσίες σε ένα πολυχώρο εκπαίδευσης. Όλοι οι χώροι είναι σχεδιασμένοι ώστε να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Πιο συγκεκριμένα, το Κέντρο αποτελείται από άνετες αίθουσες για μεγάλο αριθμό ατόμων. Πλήρως εξοπλισμένες με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό όπως βιντεοπροβολείς, διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο «Net Corner» για τους σπουδαστές όσο και τους επισκέπτες του Κέντρου.

Ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι οι άνθρωποί του. Όλα τα στελέχη και οι καθηγητές είναι άρτια καταρτισμένοι στην διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων, έχουν μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση αλλά κυρίως αγάπη, πίστη και αφοσίωση στον κλάδο όπου υπηρετούν με παιδαγωγική εμπειρία.

Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το Κέντρο δημιουργεί δυναμικές και ικανές ομάδες εργασίας. Όλα τα στελέχη έχουν εναρμονιστεί με το κλίμα εκπαίδευσης του Κέντρου που είναι η φιλική συμπεριφορά και η προσοχή του κάθε σπουδαστή ξεχωριστά ώστε να επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και μέγιστης απόδοση των σπουδαστών του. Η φιλοσοφία του Κέντρου είναι η ολοκληρωμένη ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση του κάθε σπουδαστή στις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής μας.

Η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία στις εκπαιδευτικές λύσεις που προσφέρει το Κέντρο εγγυάται ένα σίγουρο επαγγελματικό μέλλον. Σε οποιοδήποτε αντικείμενο η εκπαίδευση αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση ιδίως στο τομέα του Τουρισμού όπου τα δεδομένα αλλάζουν με αλματώδεις ρυθμούς καθημερινά.

Στο Εκπαιδευτικό κέντρο «Γνωσοtopia» έχοντας καταλάβει από πολύ νωρίς αυτή την ανάγκη, έχουμε δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα προγράμματα σπουδών για κάθε τμήμα με προοπτική ανανέωσης και εκσυγχρονισμού, όποτε αυτό απαιτείται, ώστε να είναι πάντα ενημερωμένα με τις τελευταίες εξελίξεις στο Τουρισμό.