Η υποστήριξη του Κέντρου Γνωσοtopia σε κάθε σπουδαστή του δεν μένει μόνο στην εκπαίδευση. Υποστηρίζει, στηρίζει και συμβουλεύει το κάθε σπουδαστή ξεχωριστά σε όλους τους τομείς ανάλογα με τις ανάγκες του.

Με άξονα αυτό το πολύπλευρο ενδιαφέρον δημιουργήσαμε το Γραφείο Συμβουλευτικής το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής στο Εκπαιδευτήριο Γνωσοtopia παρέχει :

  • Tεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Τεστ συμβουλευτικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής σε γονείς
  • Συνεδρίες συμβουλευτικής σε παιδιά & εφήβους
  • Συνεδρίες ειδικής διαπαιδαγώγησης και θεραπείας της συμπεριφοράς
  • Συνεδρίες προετοιμασίας για συνέντευξη (για όλα τα επαγγέλματα)
  • Σχολές γονέων