Διεύθυνση: Κονδυλάκη 50, Ηράκλειο, 71305
Τηλέφωνο: 2810 262 111